BEMIDDELING, WAT & WAAROM?

Wat is ‘bemiddeling’?

De bemiddeling creëert een kader dat ervoor zorgt dat partijen opnieuw met elkaar in dialoog treden. De bemiddelaar waarborgt structuur in het gesprek waardoor partijen samen tot de oplossing van het conflict komen.

Ook voor advocaten is bemiddeling een opportuniteit om hun klanten via deze weg bij te staan.

Vrijwillig

 • Elke bemiddeling is vrijwillig, ook bij gerechtelijke bemiddeling.
 • Elke deelnemer kan op elk moment de bemiddeling beëindigen zonder dat dit tot zijn nadeel kan strekken.

Inzet

 • De partijen moeten constructief meewerken aan een oplossing.
 • Als de mediator opmerkt dat een van de partijen niet constructief meewerkt, kan deze bepalen om de bemiddeling stop te zetten.

Vertrouwelijk

 • Alles wat aan de bemiddelingstafel gezegd of geschreven wordt, is vertrouwelijk. Dit zorgt voor een grote bewegingsvrijheid tijdens de onderhandeling.
 • Vooraf bestaande documenten zijn niet vertrouwelijk.

Onafhankelijke, onpartijdige en neutrale bemiddelaar

 • De bemiddelaar laat zich niet beïnvloeden door druk van de deelnemers of buitenaf.
 • De bemiddelaar is in staat om zonder oordeel en zonder voor- of afkeer deelnemers te bezien en met hen om te gaan.
 • De bemiddelaar stuurt niet op de oplossing.

Waarom bemiddeling?

 

Oplossing in eigen hand

 • Door te kiezen voor bemiddeling hebben de betrokken partijen de oplossing in eigen hand en wordt deze niet opgelegd door een externe derde (rechter).
 • Dit zorgt voor een grotere aanvaardbaarheid en een spontane uitvoering van de uiteindelijke overeenkomst.

Juridische afdwingbaarheid

 • Eens een bemiddelingsakkoord bereikt wordt tussen de betrokken partijen, wordt dit akkoord door alle partijen ondertekend, inclusief de erkende bemiddelaar.
 • Via een eenvoudige procedure kan het bemiddelingsakkoord omgezet worden in een uitvoerbare titel.

Kosten en tijd efficiënt

 • Bij  een klassiek gerechtelijke procedure zijn partijen vaak voor jaren vertrokken zonder zicht op het uiteindelijke kostenplaatje. Een bemiddeling duurt max. enkele maanden, de kosten zijn beduidend minder dan via een procedure, en deze worden dan nog gedeeld tussen de partijen.

Inter Partes Mediation heeft vestigingen te Brussel, Leuven, Dessel, Gentbrugge, Hasselt, Tongeren en Wemmel.

Administratief adres:
Inter Partes Mediation,
Gouv. Roppesingel 15 Bus 1.1,
B 3500 Hasselt.