OPLEIDINGEN

Inter Partes Mediation partners coachen toekomstige bemiddelaars!

bMedation, het opleidingsinstituut voor bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken, richt voor het eerst een cursus in te Brussel. Deze startte in januari 2018 en loopt nog tot in juni 2018.

Coaching

Inter Partes staat in voor de coaching sessies tijdens deze opleiding. Er zijn 9 halve dagen waarbij de cursisten een aantal cases bestuderen en door rollenspel de vaardigheden van een bemiddelaar aanleren. Zowel het bemiddelingstraject, het onderhandelen en het behandelen van emoties komen aan bod.

Inter Partes bezorgt de deelnemers een onmiddellijke feedback door een evaluatieformulier dat bij elke sessie wordt bijgehouden; drie belangrijke kenmerken worden geëvalueerd:

  1. communicatievaardigheden
  2. analysevaardigheden
  3. creativiteit inzet.

Onder het motto “Learning by Doing” vervult Inter Partes zijn rol als praktijkleraar.

Voor meer info over Opleidingen en Coaching in bemiddeling, contacteer jp.rammant@interpartes.be

Inter Partes Mediation heeft vestigingen te Brussel, Leuven, Dessel, Gentbrugge, Hasselt, Tongeren en Wemmel.

Administratief adres:
Inter Partes Mediation,
Gouv. Roppesingel 15 Bus 1.1,
B 3500 Hasselt.