De Federale Bemiddelingscommissie heeft nieuwe regels gedefinieerd inzake opleidingen tot bemiddelaar. Vanaf 1 september 2020 zijn er belangrijke wijzigingen:
de vormingen van bemiddelaars omvatten minimum 130 uur, verdeeld over een gemeenschappelijk gedeelte en een specialisatieprogramma voor één van de domeinen van bemiddeling, zoals voorzien in de artikelen 13-17.
Het gemeenschappelijk gedeelte omvat minimaal 100 uur, waarvan minstens 40 uur theoretische vorming en minstens 40 uur praktische vorming. Tot dusver was voor de gemeenschappelijke opleiding
minimaal 60 uur vereist. Uitgezonderd de gespecialiseerde vorming in familiale zaken die minstens 60 u dient te omvatten, omvat ieder gespecialiseerd vormingsprogramma minstens 30 uur.
De gespecialiseerde vormingen betreffen: bemiddeling in burgerlijke zaken, bemiddeling in ondernemingszaken, bemiddeling in arbeidsrelatie & sociale zekerhied, bemiddeling met de overheid
en familiale bemiddeling.

Voor zij die reeds erkend bemiddelaar zijn blijft de permanente vorming van minimaal 18 u per 2 jaar geldig. De vorming moet worden gevolgd bij een erkende bemiddelaar-opleider.

Voor meer details, lees https://www.fbc-cfm.be/sites/default/files/content/beslissing_maart_2019_def.docx.pdf