De vennoten van Inter Partes vertegenwoordigen diverse disciplines en competenties. Door deze complimentariteit samen te brengen in één vennootschap ontstaat een unieke werkwijze voor het bemiddelen.
Inter Partes biedt in het bijzonder co-mediatie aan, dus het met twee of meer bemiddelaars samen leiden van een bemiddelingsproject. De partijen (en hun raadgevers) zitten aldus aan de bemiddelingstafel met twee (of meer) bemiddelaars. Wat zijn de voordelen van deze methodiek?

– het team van bemiddelaars brengt ervaring en kennis in meerdere domeinen aan tafel, bij voorbeeld financiële en juridische aspecten, bouwtechnische kennis en bouwrecht, erfenisrecht en financiële regelingen, handelsrecht (over diensten en producten) en technische competentie.

– de bemiddelaars hebben meer aandacht voor creativiteit, voor het stimuleren van zoeken naar meerwaarde in onderhandelingen, om sneller oplossingen op tafel te krijgen. 1 + 1 is meer dan 2 aan de onderhandelingstafel

– de partijen kunnen elk (en simultaan) in “caucus”- gesprek gaan, elk met een bemiddelaar; de confidentialiteit van dit individuele gesprek blijft vanzelfsprekend gegarandeerd naar de andere partij toe. De bemiddelaars kunnen echter de kennis aanwenden om via open vragen de partijen dichter naar elkaar toe te bewegen; het bemiddelingsproces zal sneller tot resultaat leiden.

– de rol van bemiddelaar mag niet onderschat worden; hij/zij is de choreograaf van het bemiddelingsproces en moet actief leiding geven bij de diverse stappen van de onderhandeling. Met twee (of meer) bemiddelaars wordt de effectiviteit van het bemiddelen duidelijk beter.
En vermits Inter Partes op voorhand een kostprijs kan aanbieden voor de bemiddelingsrol, brengt co-mediatie geen meerkost mee voor de partijen.