FAQ.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hieronder vindt u een selectie van zeer frequent gestelde vragen over conflictbemiddeling. Meer specifieke vragen betreffende de werking en of de partners van Inter Partes Mediation uw conflict kunnen bemiddelen vindt u in de menubalk onder de rubriek Welkom > “Wenst u te weten of Inter Partes uw conflict kan bemiddelen?.

Vraag & antwoord

 

1. Wat doet een bemiddelaar precies?

De bemiddelaar zorgt ervoor dat de communicatie tussen partijen terug op gang wordt gebracht. Hij zal partijen, via vraagstelling, begeleiden in het zoeken naar een oplossing voor het geschil en trachten de relatie te herstellen.

2. Wat is de rol van de advocaat tijdens de bemiddeling?

De advocaat waarborgt de belangen van zijn cliënt en zoekt, op een constructieve wijze, mee naar een oplossing van het geschil zodat een gerechtelijke procedure kan vermeden/stopgezet worden.

3. Is het mogelijk de bemiddeling te beëindigen met een bindend document?

Een akkoord wordt ondertekend door elke partij maar ook door de erkend bemiddelaar zelf.

Indien één van de partijen het akkoord niet naleeft, kan het akkoord worden voorgelegd aan de rechter die het in een vonnis opneemt. De rechter controleert niet de inhoud van het akkoord doch enkel of het akkoord de openbaar orde niet schaadt. In het geval van familiale zaken zal de rechter ook nagaan of het belang van het kind niet wordt geschaad.

Doordat het akkoord aldus snel kan opgenomen worden in een vonnis, beschik je over een uitvoerbare titel, wat wil zeggen dat je via een gerechtsdeurwaarder de uitvoering kunt vorderen.

4. Zitten de partijen in dezelfde vergaderruimte bij een bemiddeling?

Een bemiddeling verloopt in principe in aanwezigheid van alle partijen.
Het is echter mogelijk dat er, op vraag van partijen of op vraag van de bemiddelaar zelf, even apart wordt samen gezeten met de bemiddelaar.

Alles wat in deze aparte sessie aan de bemiddelaar wordt gezegd, is vertrouwelijk.

5. Hoe lang duurt een bemiddeling?

Het is moeilijk om een tijdspanne te kleven op een bemiddeling. Elke zaak heeft zijn eigen gevoeligheden. Vaak bereiken de partijen een akkoord na één sessie; in ieder geval neemt een bemiddeling maximum enkele sessies in beslag, en verloopt in elk geval sneller dan een gerechtelijke procedure.

6. Hoeveel kost een bemiddeling?

Een bemiddeling zal doorgaans een stuk goedkoper zijn dan gerechtelijke procedure.

Voor familiale bemiddelingen wordt er steeds vooraf een uurtarief afgesproken.

Voor burgerlijke en handelsgerichte bemiddelingen verkiezen we vooraf een forfaitaire prijs te bepalen zodat partijen op voorhand weten hoeveel de kosten zullen zijn.

7. Wat wordt er verwacht van de partijen die aan bemiddeling deelnemen?

Partijen dienen actief mee te werken naar het zoeken naar een oplossing voor het geschil. Inzet van de partijen is cruciaal voor het doen slagen van een bemiddeling.

8. Welk soort conflicten is het best geschikt voor bemiddeling?

Haast elk conflict is bemiddelbaar. De bemiddelaar toetst dit vooraf af.

9. Wat is het verschil tussen bemiddeling en een gerechtelijke procedure of arbitrage?

Gerechtelijke procedure: de partijen geven controle uit handen en beslist een rechter, na eventuele onderzoeksmaatregelen.

Arbitrage: idem, doch een arbiter treedt in de plaats van de rechter.

Bemiddeling: partijen zoeken zelf een oplossing en bereiken een akkoord waarbij ze zich beiden akkoord verklaren. De relatie tussen de partijen wordt hersteld waardoor het akkoord ook vlot wordt uitgevoerd.

10. Wat als een partij het bereikte akkoord niet vrijwillig uitvoert?

Dan kan het bemiddelingsakkoord bekrachtigd worden door de rechtbank op verzoek van één van de partijen en bekomt deze partij op deze manier een uitvoerbare titel, dus uitvoering via een gerechtsdeurwaarder.

11. Wat is het beste moment om aan bemiddeling te beginnen?

Bemiddeling kan op elk moment op voorwaarde dat partijen de wil (commitment) hebben om het geschil snel op te lossen.

12. Is het ooit te laat om aan een bemiddeling te beginnen?

Het is nooit te laat zolang beide partijen de wil hebben (commitment) om via onderhandelingen en met hulp van een mediator een minnelijke oplossing voor hun geschil te bereiken.

13. Wat als de bemiddeling toch mislukt?

Mocht een bemiddeling toch mislukken, dan is er niets verloren en kan men eventueel nog (terug) naar de rechtbank gaan.

14. Kan wat ik vertel achteraf tegen mij gebruikt worden?

Neen, alles wat in het kader van de bemiddeling gezegd wordt is vertrouwelijk en kan nooit in een procedure voor de rechtbank worden aangewend.

15. Hoe start ik een bemiddeling?

Een bemiddeling kan enkel opgestart worden indien beide partijen akkoord zijn om te bemiddelen en hiertoe een bemiddelingsprotocol ondertekenen. Vrijwilligheid staat namelijk centraal bij bemiddeling.

Beide partijen kunnen zelf naar een bemiddelaar stappen (vrijwillige bemiddeling).

Beide partijen kunnen in het kader van een gerechtelijke procedure de rechtbank ook verzoeken een bemiddelaar aan te stellen (gerechtelijke bemiddeling).

16. Kan ik de bemiddelaar ook apart spreken?

Ja, dit kan in een apart gesprek tijdens de bemiddeling, dit gesprek noemt men de “Caucus” en is strict vertrouwelijk.

17. Wie wint en wie verliest bij een bemiddeling?

Bij een bemiddeling wordt er getracht om tot een oplossing te komen die voor beide partijen bevredigend is, er zijn dus geen “winnaars” of “verliezers”.

18. Dient er bij familiale bemiddeling ook BTW betaald te worden?

Neen.

19. Wat is het voordeel om beroep te doen op Inter Partes Mediation?

Elk lid van Inter Partes is een erkend bemiddelaar en heeft specifieke competenties. De som van deze competenties leidt er toe dat Inter Partes een multidisciplinair team vormt.

Neem zeker ook een kijkje onder rubriek BEMIDDELING? > WAT & WAAROM?

Inter Partes Mediation heeft vestigingen te Brussel, Leuven, Dessel, Gentbrugge, Hasselt, Tongeren en Wemmel.

Administratief adres:
Inter Partes Mediation,
Gouv. Roppesingel 15 Bus 1.1,
B 3500 Hasselt.