Wat, een bouwconflict?

Bouwconflicten allerlei: betwisting over betalingen & facturen, discussie over kwaliteit van het geleverd werk of onderdelen, bouwgebreken zoals scheuren/barsten/ onveiligheid/ ​​vochtproblematiek/ …), niet respecteren van termijnen, verborgen gebreken, problemen bij ​​​oplevering, …

Waarom, Inter Partes Mediation?

Conflicterende partijen willen dat een neutrale derde vaststelt wat de oorzaak van ​​problemen is, wie er aansprakelijk is, wie de kosten voor herstel moet betalen.

De aanwezigheid van vele partijen bij bouwprojecten, meestal ook met een verzekering voor​​aansprakelijkheid) maakt het zoeken naar oplossingen moeilijk. Per 1.7.2017 moet elke ​​aannemer een BA verzekering kunnen voorleggen.

De combinatie van technische vaststellingen (studie van de gebreken & oorzaken) en ​​​​het samen zoeken en kiezen van oplossingen via bemiddeling is uniek.

Inter Partes Mediation:de kortste weg van geschil naar oplossing via de kunst van bemiddelen!

Voor wie?

Bouwpartners (bouwheer, architect, technische raadgevers, aannemers, leveranciers) en ​​verzekeraars in de bouw (ABR voor de bouwheer, BA voor de aannemers & architect).

Werkwijze?

  • Intake gesprek (kennismaking met de problematiek, uitwisseling documenten); ​​Installatievergadering met alle partijen (incl. verzekeraars en eventuele raadgevers waarin de standpunten worden geformuleerd en de onderzoeksdaden worden vastgelegd.
  • Technisch onderzoek met daaruit een technisch rapport.
  • Bemiddelingsgesprekken om tot een onderhandelde oplossing te komen.
  • ​​Vastleggen van de gekozen oplossing in een bemiddelingsakkoord.

Voordelen?

  • Tijdswinst (geen dagvaarding, geen rechtbank, geen juridische procedure)
  • ​​Kostengunstig, vaste prijs voor zowel de expertise als de bemiddeling.
  • Bemiddelde oplossing is telkens door alle partijen onderhandeld en wordt nadien
    ​​​gemakkelijker aanvaard; in de meeste gevallen wordt de relatie hersteld.
  • Het bereikte akkoord is homologeerbaar bij de rechtbank door elke partij (en nadien uitvoerbaar via bij voorbeeld een gerechtsdeurwaarder)

Inter Partes Medation ​​Een onafhankelijke organisatie waarin een veelheid aan competenties aanwezig is over ​​de bouwproblematiek, zowel technische als juridisch. Meer info. vindt u hier op onze website ​​www.interpartes.be  of neem contact.

Klik hier voor de .pdf versie van deze tekst.